amder
Usługi

Desktop

Dedykowane programy na platformę Windows. Zaawansowane akrusze kalkulacyjne Excel.

WWW

Aplikacje internetowe i intrantowe w technologii ASP.NET

Administracja

Administracja i wdrażanie systemów oraz sieci komputerowych

Zaufali nam
Kontakt